Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Nybrot Gård

8890 Leirfjord

Inn-På-Tunet

Gården kan brukes som ressurs for opplærings-, helse- og sosial sektor. Slike tilrettelagte tjenestetilbud i landbruket betegnes ofte som Inn-på-tunet aktiviteter. Les mer om slike tilbud her: http://www.innpaatunet.no

På Nybrot gård tilbyr vi:

  • Praksisopplæring innen jordbruk med særlig vekt på hestehold
  • Tilrettelagte fritidsaktiviteter og terapi-/handicapridning
  • Gården som Pedagogisk Ressurs
  • Arangerer kurs/samlinger tilknyttet hesteaktiviteter
  • Handverk (lærarbeid, smykkelaging m.m.) og mer tradisjonelt handarbeid er også aktiviteter våre gjester kan delta i

Vi etterstreber en kontinuerlig videreutvikling av både våre tjenester og kompetanse. Vår drift er kvalitetssikret gjennom særskilte HMS tiltak for inn-på-tunet virksomhet i kvalitetssikringssystemet for landbruket (KSL). Vi har også ansvarsforsikringer som ivaretar brukerne av våre tjenestetilbud.

Kjenner du noen som har behov for tilrettelagt arbeidstrening, kontakt med dyr eller bare et meningsfylt fritidstilbud? Vi lager avtaler med oppvekst/skole-, helse- og sosialsektor i kommunen. Hvis du er usikker på hvor du skal henvende deg i kommuneadministrasjonen, ring Hege (mob: 95 78 73 74) for en hyggelig prat om ulike muligheter.

Under finner du noen få eksempler på tilbud og aktiviteter ved Nybrot Gård. Aktivitetene tilpasses behov og interesser hos brukeren i hvert enkelt tilfelle.

Vi har gjennom mange år hatt et svært godt samarbeid med Tverlandet skole i Leirfjord der barn fra 4. til 6. årstrinn kommer på gårdsbesøk en gang per måned. Gjennom tilrettelagte arbeidsoppgaver lærer barna matematikk, norsk og engelsk. Barna får også lære å ri på hest. Se de flotte bildene fra årets aktiviteter med gården som pedagogisk ressurs fra skolens egen hjemmeside her.